Hoppa till innehåll

Low tech hacking – ännu farligare med AI

Hotbild och attackkomplexiteten ökar ständigt men klassiska och förhållandevis enkla metoder är fortsatt mycket effektiva och således farliga för företag och organisationer. Ett exempel, som nyligen beskrevs av Computer Sweden, är att USB-baserade attacker fortsätter att vara effektiva – och nu ännu farligare med hjälp av AI. Low tech hacking, vad är det vi pratar … Läs mer

Tydlig trend för hur cyberattacker inleds

Som vi tidigare skrivit om är i stort sett alla nätverk och enheter som är kopplade till internet utsatta för kartläggning och intrångsförsök. Hotaktörerna hittar ständigt nya vägar och metoder i takt med teknikutvecklingen. De vanligaste hoten innefattar bland annat skadlig kod, överbelastningsangrepp, störningar i internettillgång och attacker mot leverantörskedjor. Nätfiske den vanligaste metoden Check … Läs mer

Cyberbrottslingar hackar inte dina system – de loggar in!

Vi ser dagligen rapporter om företag och organisationer som fått en enormt kostsam cyberattack och ett intrång emot sig. Inte sällan är avgörande faktorer stulna/knäckta lösenord eller svaga inloggningsskydd. Således kan ingen längre förlita sig på att skydda sina system eller information med lösenord. Starkare inloggningsskydd är nödvändigt för att undvika risken att bli hackarnas … Läs mer

Personalen, en cyberrisk eller en del av försvarslinjen?

Allt fler uppmärksammade dataintrång har väckt oro och fått många organisationer att stärka både tekniska säkerhetslösningar och policys för att säkra känslig information. Policy och teknik är en kritisk del av alla informationssäkerhetsprogram, men dessa åtgärder räcker inte långt utan en medvetenhet om risker och hot. Personalen en risk eller en styrka? Mer än hälften … Läs mer

Därför måste cybersäkerhet vara en ledningsfråga

Med anledning av vårt förra inlägg så har vi fått frågor runt varför så många företag behandlar cybersäkerhet som en IT-fråga men framför allt vad man kan göra för att lyfta denna strategiskt ovärderliga fråga till dit den hör hemma, nämligen i ledningsgrupp och styrelse! Vad är problemet? Otrygghet den springande punkten. Det härstammar från … Läs mer

Cybersäkerheten är inte en IT-fråga!

Det är inte bara cyberhoten som ökar lavinartat. Hotkomplexiteten och teknikutvecklingen ökar också svårigheten att som verksamhet organisera säkerhetsarbetet. Hur skyddar vi företaget, våra digitala tillgångar och våra verksamhetskritiska system? En ännu viktigare fråga är dock: varför behandlar så många företag cybersäkerhet som en IT-fråga? Teknikutvecklingen komplicerar Naturligtvis är mycket, direkt eller indirekt, relaterat till … Läs mer

Cyberhotsberedskap alltför låg

Det finns tydliga tecken på att medvetenheten om cyberhoten ökar bland svenska företag. Trots det verkar alltför för få att ta hotbilden på allvar. Ständigt ser vi nya typer av cyberattacker men också nya aktörer som på olika sätt försöker stjäla verksamhetskänslig och värdefull företagsinformation eller genom krypteringsattacker helt lamslå företagens verksamhet. Endast en av … Läs mer

Cybersäkerhet är en nationell angelägenhet

Ständigt läser vi nya rapporter om cyberattacker och om resursstarka cyberkriminella som är finansierade av illasinnade regeringar och brottssyndikat. Det är kryptovirus, övertagna system, stulen data, osv. Kända företag, statliga institutioner och t.o.m. ledande IT-leverantörer på högsta nivå är bland de drabbade. Cybersäkerhet är en nationell angelägenhet Nationellt Cybersäkerhetscenter skriver att senaste åren har vi … Läs mer

Stora ökningar av cyberattacker

Ständigt läser vi nya rapporter om cyberattacker och om resursstarka cyberkriminella som är finansierade av illasinnade regeringar och brottssyndikat. Det är kryptovirus, övertagna system, stulen data, osv. Kända företag, statliga institutioner och t.o.m. ledande IT-leverantörer på högsta nivå är bland de drabbade. Alla är drabbade Myndigheten för samhällsskydd & beredskap MSB, konstaterar i sin rapport … Läs mer

Välkommen till Addera

Addera IT firar snart sin 30-årsdag och känslan är fantastisk! Under de senaste åren har vi tagit tydliga steg mot att renodla vår verksamhet så att vi kan erbjuda ännu vassare tjänster med ännu större kundvärde. Efter avyttrande av affärsområdet IT-drift & Support i slutet av 2023 har vi arbetat oförtröttligt med utvecklingsarbetet inom cybersäkerhet. … Läs mer