Vi skapar en trygg, säker
och funktionell IT-miljö
för ditt företag

Addera IT är en helhetsleverantör av IT-tjänster och
produkter för företag av alla storlekar – Välkommen!

Läs mer

Vi adderar bredare IT-
kompetens till ditt företag

Addera IT har ett stort fokus på att lösa dina problem och behov inom IT. Hos oss finns hjälpen alltid nära när du behöver och du har en personlig kontakt som känner ditt företag. Hårdvara, mjukvara, underhåll, övervakning av system, konfiguration, installation, molntjänster, backup-lösningar, support och service finns självklart i vårt tjänsteutbud.

Säkra och effektiva helhetslösningar för en komplicerad IT-struktur kräver kunskap.
Den kunskapen har vi.