Vi adderar bredare IT-kompetens till ditt företag

Addera IT är en helhetsleverantör av IT-tjänster och IT-produkter för företag av alla storlekar. Genom våra kompetenta och certifierade medarbetare hjälper vi dig som kund med en säker och funktionell IT-miljö för dina behov. Vi ser till att tekniken adderar kundnytta.

Addera IT har ett stort fokus på att lösa dina problem och behov inom IT. Hos oss finns hjälpen alltid nära när du behöver den. Du som kund har en egen personlig tekniker kontakt som känner ditt företag. Hos Addera IT kan du välja mellan molntjänster som produceras i vårt datacenter för att ha full kontroll över hela leveransen eller att ha en installation lokalt installerad hos kund. Behovet avgör vilken lösning som passar bäst från fall till fall.

Du hittar våra ”Centers of Excellence” i Ängelholm, Kristianstad och Trelleborg. Vi är idag drygt 16 tekniker/konsulter i Addera IT med bred certifierad kunskap. Våra kunder finns över hela Sverige men även utomlands.

Historia

Addera IT började som två företag: TNM IT och Strödata. I juni 2015 gick vi samman och i januari 2016 fick vi namnet Addera IT godkänt av Bolagsverket.

Vår bekantskap började för några år sedan, då vi pratade om möjligheten att etablera ett samarbete. Efter ytterligare några möten visade det sig att det fanns en gemensam samsyn på hur framtiden i IT-branschen kommer se ut.

Teknisk tillgänglighet
Utvecklingen går bara snabbare och snabbare i vår bransch. Komplexiteten och säkerhetskraven ökar hela tiden. För att kunna erbjuda en säker och funktionell IT-miljö behövs flera tekniker/konsulter för att klara av de krav som ställs. Vi har tillsammans ett bredare erbjudande och en hög certifieringsnivå hos våra partners. Genom att bilda Addera IT har vi idag över 20 teknikresurser till din tjänst.

Geografisk tillgänglighet
Skåne är vår primära hemmamarknad för vårt affärsområde IT-drift. Det finns tre stora befolkningskoncentrationer i Skåne med Malmö/Lund, Helsingborg/Ängelholm och Kristianstad/Hässleholm. Vi har idag kontor i anslutning till dessa områden.

IT som tjänst
Trenden går väldigt tydligt mot att köpa IT som tjänst. Här kan vi erbjuda kunden egenproducerade molntjänster i vårt datacenter i Ängelholm där vi har kontroll över hela kedjan.

Vår affärsidé
  • Att Addera mervärde till kunden via de IT-tjänster vi levererar kompetent, säkert och kostnadsmedvetet
  • Vi adderar värde till kunden via de IT-tjänster vi levererar
  • Vi äger kundens problem och levererar långsiktiga lösningar
  • Vi förbättrar våra processer kontinuerligt och brinner för det vi gör
  • Vi certifierar oss löpande för att kunna leverera bra lösningar
  • Vi håller vad vi lovar
  • Vi levererar på ett miljövänligt sätt
Att arbeta för oss

Addera IT är ett kunskapsföretag med personlig service och kundernas behov i fokus. Vidareutbildning inom de kunskapsområden vi verkar inom sker regelbundet. Vår utbildningsplan fokuserar på att kontinuerligt höja kompetensen via olika certifieringar samt att hela tiden utveckla våra processer.

Vårt klimat är präglat av hjälpsamhet och respekt för varandra. Vi delar med oss av vår kunskap och tar stort ansvar för vårt arbete.

pic-omoss2

Egen serverhall är basen för våra molntjänster

Backuplösning med totalansvar, baserad på TSM från IBM

Vi finns på 3 platser

Kompetenta och engagerade medarbetare

Service på plats och på distans

Vi är certifierade av våra huvudleverantörer

Våra uppdragsgivare

Våra kunder är företag av alla storlekar och inom många branscher. Geografiskt har vi kunder i hela Sverige men framförallt i Skåne. Vi arbetar en del i Köpenhamnsområdet. Våra lösningar körs idag av kunder i 12 länder i 4 världsdelar.