Hoppa till innehåll

Personalen, en cyberrisk eller en del av försvarslinjen?

Allt fler uppmärksammade dataintrång har väckt oro och fått många organisationer att stärka både tekniska säkerhetslösningar och policys för att säkra känslig information. Policy och teknik är en kritisk del av alla informationssäkerhetsprogram, men dessa åtgärder räcker inte långt utan en medvetenhet om risker och hot.

Personalen en risk eller en styrka?

Mer än hälften av alla IT-incidenter beror på den mänskliga faktorn. Personalen är samtidigt den sista försvarslinjen men också verksamhetens absolut största attackyta. Därför är deras beteende en viktig aspekt av den totala säkerhetsbilden. Att skydda organisationer börjar med att se till att medarbetarna är medvetna om och tar sitt ansvar och hjälper organisationen att hålla datorer och nätverk säkra. Träning och repetition för personalen är centralt men en fundamental aspekt är att ledningen sätter tonen för säkerhetskulturen genom att engagera sig i säkerhetsarbetet, att själv genomgå utbildningarna och därtill föra kontinuerliga samtal om lärdomar och säkerhetsmedvetenhetens betydelse.

Säkerhetsmedvetenhet

Säkerhetsmedvetenhet är den kunskap och attityd som en organisation har för att skydda både fysiska och digitala tillgångar. Alla organisationer bör ställa krav på att samtliga medarbetare genomgår en återkommande utbildning för att stärka säkerhetsmedvetenheten. Genom att rusta dem med relevant träning kan motståndskraften mot cyberattacker stärkas långt mer än genom införandet av ännu ett avancerat antivirussystem.

Mer än hälften av alla IT-incidenter beror på den mänskliga faktorn

Smarta utbildningsverktyg är att föredra

Vi erbjuder ett smart och personligt utbildningsverktyg som ökar användarnas kunskaper och medvetenhet genom individuellt tillgängliga mikroträningar. Dessutom får användarna välbehövlig träning genom simulerade attacker. Då vi också kan mäta användarnas respons kan relevant och personlig utvärdering och uppföljning göras.

Rapporter och uppföljning

En viktig aspekt är att kunna följa utvecklingen och förbättring av säkerhetsmedvetenheten. Därför erbjuder vi rapporter som belyser svagheter men framförallt ger en tydlig bild av din organisations aktuella och historiska säkerhetsmedvetenhet.

Vill du veta mer?

Kontakt Tjänster