Hoppa till innehåll

Därför måste cybersäkerhet vara en ledningsfråga

Med anledning av vårt förra inlägg så har vi fått frågor runt varför så många företag behandlar cybersäkerhet som en IT-fråga men framför allt vad man kan göra för att lyfta denna strategiskt ovärderliga fråga till dit den hör hemma, nämligen i ledningsgrupp och styrelse!

Vad är problemet?

Otrygghet den springande punkten. Det härstammar från den osäkerhet på området cyberhot & cybersäkerhet som många i ledande positioner fortfarande känner. Man är helt enkelt inte bekväm med att hantera cybersäkerhetsfrågor och tar den enkla vägen genom att devalvera den till en operativ IT-fråga.

Alla strategiska frågor kopplade till företagets styrning, lönsamhet, affärsutveckling, hållbarhet, etc, etc nagelfars, och det med rätta. Cybersäkerheten, eller rättare sagt affärskontinuiteten, måste behandlas på samma sätt. Detta innebär att samma metodiska, noggranna, kreativa och kloka engagemang från ledningen behövs. Kort sagt, ingen ledningsgrupp eller styrelse värd namnet får delegera ansvaret för ett så affärskritiskt område.

Allt annat blir betydelselöst den dagen det smäller

Ett strategiskt område

Cybersäkerheten måste vara en naturlig del av organisationers strategiska arbete och som vid allt annat ledningsarbete handlar det om att arbeta metodiskt, först strategisk och därefter operativt.

Några enkla tips:
  • Nulägesanalysera och gör en övergripande riskbedömning
  • Identifiera och hantera era omedelbara riskområden
  • Börja fostra en cybersäkerhetskultur, med tydligt ledarskap samt viktiga begrepp och principer
  • Hjälp er organisation genom att ställa rätt frågor och rätt krav
  • Sätt en budget så att öronmärkta resurser finns att tillgå
  • Utvärdera och förbättra kontinuerligt

Eftersom det är ledningen som sätter tonen för säkerhetskulturen i hela verksamheten finns möjligheter att snabbt skapa en positiv attitydförändring i organisationen. Detta är en avgörande faktor för att bygga en motståndskraftig cybersäkerhetskultur då det skapar engagemang och gör personalen till en del av företagets försvarsberedskap.

Som många känner till kommer det dessutom nya lagar och regelverk med fokus på cybersäkerhet som skärper kraven på ledning och styrelse. Om inget annat borde det få fler att agera.

Kom ihåg, det handlar om att skapa affärskontinuitet och det finns hjälp att få!

Kontakt Tjänster