Hoppa till innehåll

Stora ökningar av cyberattacker

Ständigt läser vi nya rapporter om cyberattacker och om resursstarka cyberkriminella som är finansierade av illasinnade regeringar och brottssyndikat. Det är kryptovirus, övertagna system, stulen data, osv. Kända företag, statliga institutioner och t.o.m. ledande IT-leverantörer på högsta nivå är bland de drabbade.

Alla är drabbade

Myndigheten för samhällsskydd & beredskap MSB, konstaterar i sin rapport ”Antalet cyberangrepp ökade kraftigt under 2023” att antalet försök till cyberangrepp kraftigt ökat mot statliga myndigheter och leverantörer av samhällsviktiga tjänster.

Dock är den offentliga verksamheten inte ensam om att drabbas utan vi ser även en stor ökning av cyberangrepp som phishing, malware, kryptovirus, social engineering, mm mot både privatpersoner och näringsliv.

Hur kan ni förbättra er motståndskraft?

Vill du veta mer om hur ni kan stärka er motståndskraft mot det växande cyberhotet? Vår filosofi är att arbeta efter ett grundkoncept som är lika enkelt att förklara som det är verkningsfullt.

För ökad cybertrygghet erbjuder vi tjänster som bygger på en metod och ett arbetssätt bestående av tre byggstenar; Kunskap, Verktyg och Planering.

Hör av dig så berättar vi mer eller läs på Tjänster.