2021-05-31: Addera IT presenterar ny VD

Addera ITs VD Anders Rask lämnar sin post efter drygt tre år och efterträds av Jens Hemström, företagets Marknads- & Affärsutvecklingschef, som tillträder 1 juni 2021.

Addera IT är i en expansiv fas och efter några år med stort effektiviseringsfokus är man nu redo för att ta nästa steg i sin utveckling med stark tillväxt genom större kund- och marknadsfokus. Som ett led i arbetet har Anders Rask meddelat styrelsen att han önskar avgå.

 – Under Anders Rasks ledning har Addera IT investerat i ett flertal nödvändiga åtgärder för att effektivisera och höja kvaliteten i våra leveranser vilket ligger till grund för att vi idag är redo för att ta nästa steg, säger Patrik Björkman, styrelsens ordförande och fortsätter:

– Jag är mycket glad över att kunna hälsa Jens Hemström välkommen som ny VD. Jens har lång erfarenhet från varumärkesbyggnad, marknad och försäljning samt har de ledaregenskaper och driv som Addera IT behöver för att ta nya steg på vår tillväxtresa.

2021-05-06: Addera IT utbildar för säker IT-miljö

I stort sett alla affärsprocesser är beroende av ett fungerande och stabilt IT-system – utan dem står företagen stilla. Cyberhoten ökar och självklart hjälper Addera IT våra kunder med ett starkt IT-skydd genom säker hård- och mjukvaruarkitektur. Dock startas majoriteten av IT-attacker av mänskliga fel och därför hjälper vi även företag med att utbilda sin personal för att öka säkerhetsmedvetenheten.

Vi ser stora vinster i att utbilda och utveckla vår personal i att vara medvetna om vilka säkerhetshot som de ställs inför säger Marcus Nyberg, CFO på Nexam Chemical

Cyberattackerna blir ständigt mer sofistikerade och vetskapen om att personalens beteende kan stärka IT-skyddet gör att fler väljer att satsa på dessa viktiga utbildningar säger Anders Rask, VD på Addera IT.

2021-04-26: Addera IT värnar om säker IT-miljö
I stort sett alla affärsprocesser är beroende av ett fungerande och stabilt IT-system. I en värld där cyberhoten ökar blir förmågan att snabbt kunna återställa ett attackerat IT-system allt viktigare.
Vi känner till Addera IT sedan tidigare och vet att deras tjänst för backup och återställning fungerar otroligt bra, säger Lars Norling, IT- och verksamhetsutvecklingschef på Thage.
Marknadens behov av säkerhetslösningar ökar ständigt och det känns alltid lika fantastiskt när vår kunskap och långa erfarenhet ger oss möjlighet att snabbt hjälpa våra kunder, säger Anders Rask, VD på Addera IT.

2021-01-07: Addera IT tecknar avtal med Great IT om att leverera
kompetens till deras avtalskunder såsom
E.ON, MKB, Öresundsbron och Verisure m.fl.
Vi tackar för förtroendet!

2020-11-19: Vi har migrerat Cederblads alla mail till Exchange Online och aktiverat Teams till alla användare ”Corona säkert”, dvs helt utan att träffa någon användare!

Behöver Ni också komma igång med Microsoft 365 men väntar på att Corona ska gå över? Gör inte det, vi kan hjälpa er redan nu!

Ny kund

Ytterligare en kund har anslutit sig till vår Office 365 Backup. Denna gång är det ett stort svenskt sågverk med huvudkontor i Småland som ansluter

Read More »

Nytt kontor på Medicon Village i Lund

Den 1 juni flyttar vi in i Medicon Village. Härifrån når vi alla kunder i Malmö/Lund regionen på kort tid. 

Välplacerat med enkel transport till kontoret, kommande spårvagn som stannar på promenadavstånd, tillgång till utbildningssalar och hög kompetens i universitetsstaden Lund är anledningen till att vi etablerar verksamheten här.