Hoppa till innehåll

Cybersäkerhet är en nationell angelägenhet

Ständigt läser vi nya rapporter om cyberattacker och om resursstarka cyberkriminella som är finansierade av illasinnade regeringar och brottssyndikat. Det är kryptovirus, övertagna system, stulen data, osv. Kända företag, statliga institutioner och t.o.m. ledande IT-leverantörer på högsta nivå är bland de drabbade.

Cybersäkerhet är en nationell angelägenhet

Nationellt Cybersäkerhetscenter skriver att senaste åren har vi kunnat se en ökning i antalet cyberattacker, både i omfattning och variation. Nya aktörer har äntrat scenen, eller i alla fall under nya namn, samtidigt som Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och det säkerhetspolitiska läget fortsätter att påverka cyberlandskapet.

I stort sett alla nätverk och enheter som är kopplade till internet utsätts för kartläggning och intrångsförsök, även om spännvidden är stor mellan angriparnas mål, resurser och metoder. Hotaktörerna hittar ständigt nya vägar och metoder i takt med teknikutvecklingen. Sverige ligger långt fram när det kommer till digital utveckling och innovation, vilket medför nya risker och sårbarheter. Cybersäkerheten har inte hunnit lika långt, vilket flertalet rapporter och undersökningar tyvärr visar.

Hoten och hotaktörerna

De vanligaste hoten innefattar bland annat skadlig kod, överbelastningsangrepp, störningar i internettillgång och attacker mot leverantörskedjor.

Angriparna väljer metod utifrån motiv och drivkrafter. Finansiellt motiverade hotaktörer använder ofta skadlig kod och olika former av lösensummor som ska betalas, till exempel utpressningsvirus eller ransomware. Mer ideologiskt motiverade hotaktörer, som vill störa funktioner i samhället väljer ofta att genomföra överbelastningsangrepp. Men metoderna varierar och ofta används flera samtidigt.

Något förenklat kan hotaktörerna delas in i tre grupper. Kriminella, som framför allt har finansiella drivkrafter. Hacktivister som vill protestera mot något eller skapa uppmärksamhet kring en fråga. Slutligen har vi också de statliga aktörerna som ofta bedriver underrättelsearbete såsom spioneri mot näringsliv, Sveriges försvarsförmåga eller överväganden inom statsledningen. Det är dock svårt att säkert säga vem som ligger bakom ett angrepp. Vi märker att aktörerna använder, eller köper, varandras hackerverktyg och tillvägagångssätt. Eller till och med samarbetar.

Hur kan ni förbättra er motståndskraft?

Vill du veta mer om hur ni kan stärka er motståndskraft mot det växande cyberhotet? Vår filosofi är att arbeta efter ett grundkoncept som är lika enkelt att förklara som det är verkningsfullt.

För ökad cybertrygghet erbjuder vi tjänster som bygger på en metod och ett arbetssätt bestående av tre byggstenar; Kunskap, Verktyg och Planering.

Hör av dig så berättar vi mer eller läs på Tjänster.