Backup och recovery tjänster

Förmågan att återställa system och funktionalitet efter en oförutsedd händelse, ligger i hjärtat av backuptjänsten.

Företag som någon gång har drabbats vet betydelsen av detta och i takt med ökad hotbild i världen växer både betydelse och värde av dessa tjänster.

Bli kontaktad av Addera IT

Kontakta oss på 010-434 81 20 eller support@adderait.se.