adderait-backup-recovery-tjanster-ikon-orange

BACKUP OCH RECOVERYTJÄNSTER

Du kan känna dig trygg med våra tjänster!

Våra backup och återställningstjänster bygger på många års erfarenhet inom området och täcker in alla tänkbara scenarion och kundstorlekar.

Vi är experter på återläsning! Vår uppgift är primärt att säkerställa förmågan att göra återläsningar av er backup. Många av våra konkurrenter pratar fortfarande om vilken tillverkare som kan göra backup mest optimalt. Vi vet att affärsvärdet finns i hur fort vi kan göra en återläsning av data så att ni kan arbeta igen efter en oförutsedd händelse.

Så vad gör vi då?

Vi gör backup! Precis som våra kollegor i branschen men vi gör också återläsningstester både automatiskt och schemalagt, och vi låter våra kunder testa att köra på sitt backup data så att både Ni och vi vet att det fungerar när det behövs. Vi kan till och med sätta upp maskiner i vårt datacenter om ditt av någon anledning inte fungerar längre.

All detta gör vi som tjänst, utan CAPEX, bara OPEX. Inga licenser, ingen investering, ingen personal och globalt! Vi gör allt åt er!

Microsoft 365 Backup

Ja, givetvis! Här finns mer och mer av ert viktiga data! Vi gör backup på hela er tenant 4 gånger per dygn.

Exchange Online, Sharepoint Online, Teams och Onedrive och mer därtill backas!

Du väljer själv om ni själva ska göra restore eller om vi ska göra det som tjänst. 

Dynamics 365 CRM Backup

Ja, det gör vi också! Vi skyddar allt data oavsett var det produceras och vad det är! Det är vi specialister på.

Bli kontaktad av Addera IT

Skriv till oss genom att fylla i formuläret nedan och vi svarar inom 24 timmar.