Katastrofplanering

Vi hjälper er att planera er IT-verksamhet för att kunna hantera oförutsedda händelser. Det finns otroligt många hot som förr eller senare drabbar många företag, även små och medelstora . När det har hänt är det för sent att planera vad som ska göras.

Krypteringsattacker kan slå ut din verksamhet på några minuter, en oförsiktig användare som klickar på fel länk kan vara den utlösande faktorn till att en katastrof bryter ut på ert företag.

För att kunna hantera oförutsedda händelser som på ett eller annat sätt påverkar IT-driften så behöver alla planera och öva.

Vi hjälper er att ta fram katastrofplanen för just er verksamhet så att ni vet hur ni ska agera i olika situationer för att minimera tiden det tar att komma tillbaka till ett återställt läge.  

Bli kontaktad av Addera IT

Kontakta oss på 010-434 81 20 eller support@adderait.se.