Hoppa till innehåll

Cybersäkerheten är inte en IT-fråga!

Det är inte bara cyberhoten som ökar lavinartat. Hotkomplexiteten och teknikutvecklingen ökar också svårigheten att som verksamhet organisera säkerhetsarbetet. Hur skyddar vi företaget, våra digitala tillgångar och våra verksamhetskritiska system?

En ännu viktigare fråga är dock: varför behandlar så många företag cybersäkerhet som en IT-fråga?

Teknikutvecklingen komplicerar

Naturligtvis är mycket, direkt eller indirekt, relaterat till de fantastiska utvecklingsmöjligheter som IT och teknik ger oss.
• Verksamhetsdigitalisering
• Konstantuppkoppling
• Gränslösa arbetsplatser
• Digitala och externa samarbetsytor

Möjligheterna är enorma men innebär samtidigt ökade utmaningar och säkerhetsproblem på organisatorisk nivå. Likafullt behandlas fortfarande cybersäkerheten som en operativ fråga, relaterad till teknik.

Säkerhetsstrategin är en ledningsfråga

Cybersäkerhetsstrategi

Cybersäkerheten måste vara en naturlig del av organisationers strategiska arbete och inte betraktas som ett teknikproblem som är ”IT-killarnas” ansvar. Det är företagsledningen som ska ta det strategiska ansvaret för detta arbete och med ett tydligt engagemang i cybersäkerhet blir man inte bara bättre insatt i de affärs- och verksamhetsmässiga risker och konsekvenser man står inför. Ledningen är även de som sätter tonen för säkerhetskulturen i hela verksamheten, en aspekt som är lätt att underskatta betydelsen av när man ska bygga en motståndskraftig organisation.

Som många känner till kommer det dessutom nya lagar och regelverk med fokus på cybersäkerhet som skärper kraven på ledning och styrelse. Dags att inte ducka denna fråga längre.

Kontakt Tjänster