Hoppa till innehåll

Cyberbrottslingar hackar inte dina system – de loggar in!

Vi ser dagligen rapporter om företag och organisationer som fått en enormt kostsam cyberattack och ett intrång emot sig. Inte sällan är avgörande faktorer stulna/knäckta lösenord eller svaga inloggningsskydd. Således kan ingen längre förlita sig på att skydda sina system eller information med lösenord. Starkare inloggningsskydd är nödvändigt för att undvika risken att bli hackarnas nästa offer.

Lösenord är väl bra?

Lösenord är såklart ett bra sätt att göra en identifikation. Problemet är bara att det inte längre ger ett tillräckligt bra skydd eftersom en obehörig med tillgång ett knäckt/stulet lösenord enkelt kan logga in och utge sig för att vara legitim användare. Situationen blir då kritisk och snabbt eskalerande när du inte kan se skillnad på vanliga användare och cyberbrottslingar som loggat in med stulna/knäckta inloggningsuppgifter.

80% av intrång är relaterade till stulna, svaga eller återanvända lösenord

  • Under 2022 blev 24 miljarder lösenord läckta till hackers
  • 60% återanvänder sina lösenord
  • 90% vet att det är en säkerhetsrisk att använda samma lösenord
  • 96% av de vanligaste lösenorden knäcks på mindre än en sekund av moderna hackingverktyg

Vad är multifaktorsautentisering?

Multifaktorautentisering (MFA) är ett sätt att bekräfta användarens identitet genom att använda en kombination av två eller flera olika slags komponenter. Ett användarlösenord till en dator, applikation, information, måste vid multifaktorsautentisering kompletteras med ytterligare identifiering för att inloggning ska beviljas. En traditionell metod är att en verifieringsförfrågan skickas till en annan enhet, tex användarens mobiltelefon. En hacker som försöker logga in olagligt måste således både ha tillgång till flera av användarens olika enheter och dessutom de olika lösenord som är kopplade till dessa för att lyckas.

Hotbilden ökar – dags för bättre autentisering!

Tyvärr är den traditionella MFA inte heller tillräcklig längre och det är viktigt att förstå att all sorts multifaktorsautentisering inte är jämförbara ur ett cybersäkerhetsperspektiv. Hotbilden ökar i takt med säkerhetsutvecklingen och därför är det essentiellt att er autentiseringsmetod kan stå emot dagens sofistikerade nätfiskeattacker, malware, mannen-i-mitten metoder, mm.

Vad innebär ett starkt skydd med en modern, nätfiskeresistent och användarvänlig multifaktorsautentisering?

  1. Högre säkerhet
  2. Ökad produktivitet
  3. Lägre behov av support
  4. Lägre totalkostnad

Några snabba tips

  • Har ni inte MFA – skaffa det
  • Har ni MFA – granska det och se till att det uppfyller ert säkerhetskrav

Kontakt Tjänster

Hur säkerställer ni att alla som loggar in är de som de utger sig för att vara?