adderait-operationell-hyra-ikon-orange

OPERATIONELL HYRA

Varför använda din investeringsbudget till att köpa IT-utrustning?

Vi hjälper er att finansiera er IT!

Operationell hyra är ett koncept som ger företag och verksamheter med IT-investeringsbehov optimal flexibilitet till en mycket lägre kostnad än vid traditionellt ägande. Företaget uppnår en positiv ekonomisk effekt i form av bättre likviditet och ökat cashflow som kan utnyttjas i den egna kärnverksamheten.

I ett operationellt hyresavtal är hyran en driftkostnad och företaget behöver inte ta upp inventarien som en anläggningstillgång. Detta medför bättre nyckeltal och reducerad kapitalbindning. Vidare får företaget utökat låneutrymme och bättre likviditet som kan utnyttjas i företagets kärnverksamhet.

Alla kostnader som är knutna till investeringen kan omfattas av ett operationellt hyresavtal såsom hårdvara, licenser, konsulttjänster, utbildning och installation.

Möjlighet till försäkring av hela hyresbeloppet med låg självrisk utan åldersavdrag ser vi som en självklarhet.

TILLÄGGSINFO

Här, Anders, tänker jag att man kan lägga till någon extra information som t.ex. Så blir det lite mer liv i sidan och inte bara en lång text.

Punktlista, bild, diagram, kontaktuppgifter utöver formuläret nedan osv osv

Bli kontaktad av Addera IT

Skriv till oss genom att fylla i formuläret nedan och vi svarar inom 24 timmar.