Konsulttjänster

Bra beslut fattas baserat på lång erfarenhet i kombination med verksamhetskunskap. Bra IT-tjänster finns till för att de skapar ett stort affärsvärde. Vi gör ofta stödinsatser inom de olika områden som vi verkar inom. Vi kan rådgivning och har en stor portfölj av paketerade konsulttjänster.

Våra konsulter bidrar gärna i arbetet med att ta fram digitala strategier eller en IT-policy för er personal.

Att hänga med och utveckla företaget med hjälp av digitalisering är absolut nödvändigt för att hålla sig kvar på marknaden. Vare sig det är interna effektivitetsvinster som ska uppnås eller högre konkurrenskraft så kan vi hjälpa er med de strategiska delarna ur ett IT-perspektiv.

Vet era medarbetare vad som gäller på er arbetsplats? Detta är en mycket tidseffektiv och paketerad tjänst som vi utför med IT-ansvarig. Vi presenterar den för er personal i workshop format där vi med fördel också har en IT-säkerhetsutbildning samtidigt. Denna tjänst kan du köpa till fast pris.

En felaktig backuppolicy kan få stora ekonomiska konsekvenser! Men en backup policy är inte bara vilket data som ska backas. 

De flesta företag har en datatillväxt på drygt 20% årligen och med denna utvecklingstakt blir det betydande belopp som kan optimeras. 

Vi har arbetat med backup sedan 1995 och har optimerat både teknik och kostnadssidan för flera hundra företag genom åren. Att det ingår att testa och revidera policyn med jämna mellanrum behöver inte förtydligas. Det gör vi gärna åt er!

Du som företagsledare vet hur viktigt det är att ni alltid kan arbeta med era system. I princip är det också bara du som kan avgöra hur kostsamt det är eller på vilket sätt ni lider om ni inte kan arbeta enligt plan. Orders som inte kan levereras, kundrelationer som försämras och personalkostnader som ni inte får täckning för.

Vi arbetar med att planera för att det värsta kan hända. Och när det händer så finns det en plan på hur ni ska gå tillväga. Planen är såklart testad och dokumenterad och förvaras på ett ställe där brand, vattenskador och andra plötsliga händelser inte kan påverka.

Bli kontaktad av Addera IT

Kontakta oss på 010-434 81 20 eller support@adderait.se.