adderait-behovs-effektivitetsanalys-ikon-orange

BEHOVS- OCH EFFEKTIVISERINGSANALYS

  • Får ni ut vad ni tänkt av era IT-investeringar?
  • Arbetar ni på rätt sätt?
  • Upplever ni flaskhalsar någonstans?

Förväntningarna på att IT bättre ska förstå och möta en verksamhets affärsmässiga behov kommer drastiskt att öka de närmaste åren.  

IT är mer en strategisk fråga för våra kunder idag än för bara något år sedan.

Alla processer drivs av någon form av IT-stöd idag. Digitalisering är en del i en teknologisk process som har som syfte att, med hjälp av teknik, förbättra och effektivisera en verksamhet. Det kan handla om snabbare utveckling av befintlig verksamhet eller att uppfinna helt nya innovationer med hjälp av nya tekniska lösningar.

Vi erbjuder en behovsanalys av er verksamhet.
Tillsammans med er och våra konsulter genomlyser vi ert arbetssätt och tar fram ett åtgärdspaket.

Analysen är grunden och handlar om att vi skall kunna få ut så mycket information av er som möjligt så att vi kan hitta de största fördelarna och de snabbaste effektivitetsvinsterna.

Fråga oss hur!

 

TILLÄGGSINFO

Här, Anders, tänker jag att man kan lägga till någon extra information som t.ex. Så blir det lite mer liv i sidan och inte bara en lång text.

Punktlista, bild, diagram, kontaktuppgifter utöver formuläret nedan osv osv

Bli kontaktad av Addera IT

Skriv till oss genom att fylla i formuläret nedan och vi svarar inom 24 timmar.