adderait-office-365-ikon-orange

ARBETSPLATSER

Modern arbetsplats till alla!

Det traditionella sättet att leverera en arbetsplats betyder oftast att kunden har några få datormodeller och endast vissa tillbehör att välja mellan samt sitter i långa avtal på både utrustning och tjänster.

I vissa fall vill kunderna betala av sina datorer, tillbehör och installationskostnader direkt av ekonomiska orsaker.

Vi anser den tiden är förbi där IT-avdelningarna ska bestämma vilken utrustning ni behöver för att utföra ert arbete och hur ni ska betala för den.

Vi har valt ett upplägg där kunden själv bestämmer vilka verktyg de behöver i sin organisation. Självklart hjälper vi er att ta fram datormodeller och tillbehör.

Som kund bestämmer ni själv hur ni vill finansiera hårdvara och installation.

Ni kan välja direkt betalning eller operationell hyra och väljer ni hyra kan ni teckna en försäkring som både täcker hårdvara och installation med låg självrisk vid förlust, stöld eller skada.

TILLÄGGSTJÄNSTER

Till varje arbetsplats kan ni välja tjänster från vårt tjänsteutbud. Vill ni lägga till eller ta bort eller helt avsluta dem görs detta månadsvis.

  • Kundtjänst 1-2-3
  • Office 365 licenser
  • Backup av Office 365
  • OneDrive för personliga filer
  • SharePoint för gemensamma filer
  • MFA
  • Virusskydd
  • Inventering och övervakade datorer i realtid
  • Kontohantering
  • RMA-hantering

Bli kontaktad av Addera IT

Skriv till oss genom att fylla i formuläret nedan och vi svarar inom 24 timmar.