Säkerhet

Vad skulle hända om du förlorade ditt företags data; produktutveckling, kunddata, beställningar, dokumentation och annan viktig information? Vilken tid skulle det ta att försöka återskapa informationen – och vad skulle det kosta?

Vi erbjuder:

  • Virtualisering av servers för att öka flexibilitet, minska nedtid vid haverier och effektivare användning av resurser.
  • Snapshot för virtuella miljöer för att ha en snabb disaster recovery
  • Brandväggar för säker trafik ut mot internet
  • Kryptering med certifikat för trafik på internet
  • Spamtvätt i redundant miljö som finns i Addera IT datacenter
  • Antivirus för att skydda både klienter och servermiljö hos våra kunder
  • Säkra nätverkslösningar, lokalt, distribuerat, trådbundet eller trådlöst.
  • Driftsäkerhet baserat på övervakning av servers och PC samt återkommande kontroller
  • Dokumentation av central IT-miljö och klienter med ärendehantering

pic-sakerhet2