Vår ledningsgrupp har alla ett tydligt ansvar

En bild på respektive person.

VD Anders Rask, anders.rask@adderait.se

Ekonomi & HR, Ann Sundgren, ann.sundgren@adderait.se

Försäljning, Thomas Nilsson, thomas.nlsson@adderait.se

Drift & Konsult, Fredrik Bryhagen, fredrik.bryhagen@adderait.se

Service Management, Jimmy Olsson, jimmy.olsson@adderait.se
Tjänsteutveckling, Rickard Bengtsson, Rickard.bengtsson@adderait.se