ADDERA IT EVENT

Nätverk som tjänst?

Det traditionella sättet att leverera en arbetsplats betyder oftast att kunden har några få datormodeller och endast vissa tillbehör att välja mellan samt sitter i långa avtal på både utrustning och tjänster.

I vissa fall vill kunderna betala av sina datorer, tillbehör och installationskostnader direkt av ekonomiska orsaker.

Vi anser den tiden är förbi där IT-avdelningarna ska bestämma vilken utrustning ni behöver för att utföra ert arbete och hur ni ska betala för den.

Vi har valt ett upplägg där kunden själv bestämmer vilka verktyg de behöver i sin organisation. Självklart hjälper vi er att ta fram datormodeller och tillbehör.

Som kund bestämmer ni själv hur ni vill finansiera hårdvara och installation.

Ni kan välja direkt betalning eller operationell hyra och väljer ni hyra kan ni teckna en försäkring som både täcker hårdvara och installation med låg självrisk vid förlust, stöld eller skada.

KOMMANDE EVENT

Här ser ni de event vi har planerat för. Läs mer om varje event genom att klicka på länken.

Jag anmäler mig!

Genom att fylla i nedanstående formulär anmäler du Dig

Support