Disaster Recovery Test

För att säkerställa ens processer och rutiner kring återställning av system och applikationer så måste de testas. Addera IT´s tjänst Disaster Recovery Test utför återställningstester av utvalda servrar automatiskt och schemalagt åt er. Ett testprotokoll skapas och mailas till ansvarig person. Disaster Recovery Test tar bort hela orosmomentet kring Disaster Recovery och gör det enkelt för ansvarig avdelning att visa att testrutinerna följs och dokumenteras.
När en skarp incident inträffar vet ni att systemen kan återställas och hur lång tid det kommer ta att få igång dem igen.

Med vår tjänst Disaster Recovery Test får ni:

  • En automatisk process kring återställningstest av system och applikationer
  • En säkerhet i att veta att en återställning faktiskt fungerar
  • Testprotokoll mailas till ansvarig person med detaljerad information över testresultaten
  • En uppskattad tid över hur lång tid det tar att återställa systemen
  • Återställningstesten görs från datat som är kopierat offsite vilket vidimerar hela backupkedjan
  • Teståterställda maskiner kan lämnas igång under en tid för manuell kontroll av kunden

 

 

Med vår tjänst Disaster Recovery Site så får ni ytterligare säkerhet genom tillgång till utrymme och kapacitet i Addera IT datacenter för att kunna återställa servrar och system utanför den egna driftsmiljön. Då garanterar man inte bara att systemen går att återställa utan även att man har någonstans att driftsätta dem vid en eventuell katastrof.