Disaster Recovery Site

Vid en eventuell incident där hela eller delar av IT miljön slås ut av tex vatten eller brand måste oftast ny hårdvara införskaffas innan systemen kan börja återställas. Någon alternativ plats med alternativ hårdvara brukar inte finnas till hands. Innan alla system är igång så kan det ha gått lång tid, troligtvis flera dagar eller till och med veckor.
Med Addera IT tjänst Disaster Recovery Site finns plats och kapacitet reserverat i våra datacenter för att kunna återställa servrar och system snabbt från backupdatat. Nätverkskommunikation till system som är externa och till användare är förberett så att en överväxling av driften till Addera IT datacenter ska gå så smidigt som möjligt. En Disaster Recovery plan sätts upp så att alla inblandade parter ska veta vad som ska göras vid en incident.

Med vår tjänst DR-Site får ni:

  • Reserverad kapacitet för servrar och system i Addera IT datacenter
  • Kommunikation med brandväggar och nätverk är förberett
  • Disaster Recovery plan sätts upp och hålls uppdaterad
  • Tiden för en Disaster Recovery minskas till ett minimum