Backup av Office 365

Office 365 är en populär molntjänst som många företag använder idag för e-post, samarbete och fillagring. Det många inte tänker på när de flyttar sin data till Office 365 är hur de ska hantera backup av datat. De flesta tror att Microsoft sköter backup av datat och att det ingår i tjänsten, men så är inte fallet. De återställningsmöjligheter som finns i Office 365 är begränsade och trubbiga i sina återställningsmöjligheter.
Addera IT tjänst för backup av Office 365 sker automatiskt och flera gånger per dygn. Återställning av data kan göras enkelt via ett webbgränssnitt och personal från Addera IT övervakar att backupjobben går som planerat.

Med vår tjänst Office 365 backup får ni:

  • Backup av Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive For Business och Teams
  • Backup fyra gånger per dygn och datat sparas i 365 dagar
  • Ett webgränssnitt för enkel återläsning av datat
  • Övervakning att backupen går som den ska av Addera IT
  • Kostnaden är baserad på antalet licensierade användare i Office 365

Detaljerad information om vad som tas backup på finns här